News & Activities

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023
โรงเรียนโสมาภา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง และแสดงความยินดีกับนักเรียน
1.เด็กชายรักษ์ ลิขิตสุขใจธรรม
2.เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา จันทรสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา และเป็นตัวแทนส่งผลงาน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top