News & Activities

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023
  • Share :
โรงเรียนโสมาภา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง และแสดงความยินดีกับนักเรียน
1.เด็กชายรักษ์ ลิขิตสุขใจธรรม
2.เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา จันทรสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา และเป็นตัวแทนส่งผลงาน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top