News & Activities

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023
รับผลการเรียน พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้

ท่านผู้ปกครองสามารถมารับผลการเรียนได้ ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้ ณ ห้อง 106 และ 108

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top