News & Activities

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตบึงกุ่ม ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

  • 21/12/2023
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตบึงกุ่ม ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการตรวจสอบสุขลักษณะทางด้านจุลินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์หาสารปลอมปนทางด้านเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์ สารโพลาร์ กรดแร่อิสระ ไอโอเดท ไนเตรท ไนไตรท์ และวัตถุกันเสีย เพื่อเฝ้าระวังให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแก่นักเรียนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top